8.9.2023

henrik

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla konsernin liiketoiminnan kannattavuus heikkeni ja tulos ennen veroja oli tappiollinen (-26 199 €). Tappio johtui heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja Espanjan liiketoiminnan tappiosta.

Ruotsin yhtiön operatiivinen liiketoiminta on kannattavaa, mutta Ruotsin kruunun heikkeneminen on aiheuttanut noin puolen miljoonan euron valuuttakurssitappion ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Suomen yhtiön liiketoiminta oli vakaata ja tulos oli voitollinen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Loppuvuoden aikana Suomen liiketoiminnan kannattavuutta tulee heikentämään 1.10.2023 alkaen yhä kiristyvä lainsäädäntö. Korkokatto sidotaan viitekorkoon, johon lisätään 15 prosenttiyksikön marginaali. Viitekorko mukaan luettuna kuluttajaluottojen korko ei saa kuitenkaan olla yli 20 prosenttia.

Tanskan yhtiön tulos oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla niukasti tappiollinen. Odotamme Tanskan liiketoiminnan tuloksen kääntyvän jälleen positiiviseksi, kun Suomessa käytössä oleva virtuaalinen Visa-kortti saadaan lanseerattua myös Tanskaan.

Espanjan yhtiön tulos on edelleen tappiollinen, joskin tappion suuruus on pienentynyt ja tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi loppuvuoden aikana.

Yllä kerrotuista haasteista huolimatta tavoittelemme positiivista tulosta kuluvalla tilikaudella.

Konsernin taloudellista asemaa aikavälillä 1.1.2023–30.6.2023 kuvaavat tunnusluvut:

  • Liikevaihto: 9 508 642,41 €
  • Liikevoitto: 1 570 567,76 €
  • Tulos ennen veroja: -26 198,66 €
  • Rahoitustoiminnan saatavat: 48 032 710,65 €
  • Omavaraisuusaste: 56,87 %

Tuloslaskelma ja tase 1.1.2023–30.6.2023 (.pdf)

Päivitetyt avainluvut ja aiemmat raportit

Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Sijoitusosakkeiden osittaislunastukset

Yhtiöllä erääntyy loppuvuonna 3,3 miljoonaa euroa lainoja takaisinmaksettavaksi ja lainojen uudelleenrahoitusneuvottelut ovat vielä käynnissä. Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja todennut, että yhtiön rahoitustilanne ei tällä kvartaalilla salli varojen jakoa sijoitusosakkeiden osittaisen lunastamisen muodossa. Lainanhoitokykyä ei saa vaarantaa jakamalla omia pääomia osakkeenomistajille.

Pyrimme edelleen lunastamaan sijoitusosakkeita maksukyvyn puitteissa kvartaaleittain.