5.8.2022

spelkonen

Lainasaatavakantojen myynnit edenneet suunnitellusti

Kilpailutimme alkuvuodesta lainasaatavakantojen ostajia Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ensimmäiset lainasaatavakaupat ovat nyt toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Toteutuneet lainasaatavakantojen myynnit eivät vaikuta negatiivisesti tilikauden tulokseemme, koska lainasaatavat ovat olleet oikein arvostettuja ja luottotappiovaraukset ovat olleet riittävällä tasolla. Lainasaatavien myynneillä on positiivinen kassavaikutus.

Jatkamme neuvotteluja koskien seuraavien lainasaatavakantojen myyntejä sekä loppuvuoden 2022 aikana erääntyvien lainojemme uudelleenrahoitusta. Toteutuessaan nämä rahoitusjärjestelyt kohentavat maksukykyämme.

Etuosakkeiden lunastukset 

Olemme kertoneet, että etuosakkeiden lunastuksia jatketaan yhtiön maksukyvyn puitteissa loppuvuoden 2022 aikana. Etuosakkeiden yhtiöjärjestyksen mukainen lunastaminen on mahdollista, mikäli se ei vaaranna yhtiön maksukykyä ja yhtiöllä on vapaata omaa pääomaa. Osinkojen maksaminen on mahdollista, kun yhtiöllä on voittovaroja ja maksukykyä.

Valmistaudumme huolellisesti etuosakkeiden lunastuksiin. Teemme töitä varmistaaksemme yhtiön maksukyvyn positiivisen kehityksen, jotta etuosakkeiden lunastukset pystyttäisiin aloittamaan arviolta marraskuussa 2022. Tiedotamme etuosakkeiden lunastuksista lisää syyskuun aikana.