Tunnusluvut

Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännes­vuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Oma pääoma Q1/2022

32,47 mil.€

Vieras pääoma Q1/2022

29,49 mil.€

Liiketoiminnan kulut Q1/2022

4,68 mil.€

Tuloslaskelmat ja taseet neljännes­vuosittain

Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain:

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014