Tunnusluvut

Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännes­vuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Oma pääoma Q4/2022

31,62 milj. €

Vieras pääoma Q4/2022

24,86 milj. €

Liiketoiminnan kulut Q4/2022

19,50 milj. €

Tuloslaskelmat ja taseet neljännes­vuosittain

Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain:

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014