Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännes­vuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Oma pääoma Q4/2023

30,16 milj. €

Vieras pääoma Q4/2023

26,93 milj. €

Liiketoiminnan kulut Q4/2023

20,10 milj. €

Tuloslaskelmat ja taseet neljännes­vuosittain

Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain:

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014