Tunnusluvut

Tilinpäätös julkaistaan heti sen valmistuttua. Tuloslaskelma ja tase sekä tunnusluvut julkaistaan neljännes­vuosittain.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Oma pääoma Q3/2022

33,42 milj. €

Vieras pääoma Q3/2022

27,77 milj. €

Liiketoiminnan kulut Q3/2022

13,84 milj. €

Tuloslaskelmat ja taseet neljännes­vuosittain

Tuloslaskelmat ja taseet neljännesvuosittain:

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka arviot perustuvat sen hetkiseen parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014