A-osakkeet

A-osakkeilla on täydet osakkaan oikeudet

Yhtiön päätöksiin vaikuttaminen

A-osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa, jolloin niillä pääsee vaikuttamaan yhtiön päätöksiin ja kehitykseen.

A-osakkeet hyötyvät yhtiön arvonkehityksestä

A-osakkeilla pääsee mukaan yhtiön arvon kehitykseen ja osakkeilla voi käydä vapaasti kauppaa jälkimarkkinoilla. Aiemmin A-osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena Privanetin jälkimarkkinapaikalla, mutta Privanet joutui lopettamaan toimintansa. Yhtiö selvittää aktiivisesti uusia mahdollisuuksia jälkimarkkinapaikan järjestämiseksi.

Enemmän etuja A-osakkeilla

A-osakkeet

ikoni

A-osakkeilla on äänivalta. Osakkaat pääsevät vaikuttamaan yhtiökokouksessa yhtiön kehitykseen.

ikoni

A-osakkeenomistajat pääsevät osalliseksi mandolliseen arvonnousuun.

ikoni

A-osakkeilla voi käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Yhtiö selvittää jatkuvasti uusia mahdollisia vaihtoehtoja jälkimarkkinapaikoiksi.

ikoni

Yhtiön tavoitteena on maksaa A-osakkeille osinkoa. Voitonjako A-osakkeille ei kuitenkaan saa vaarantaa kasvutavoitteita tai muita velvoitteita, kuten esimerkiksi osingonmaksua etuosakkeille.*

ikoni

Saatat menettää sijoitetun pääomasi.

ikoni

Osinkojen verokohtelu on sama kuin etuosakkeissa.

ikoni

Toissijainen oikeus osinkoon ja varojenjakoon purkutilanteessa.

Etuosakkeet

ikoni

Etuosakkeilla ei ole äänioikeutta.

ikoni

Etuosakkeilla ei ole arvonnousupotentiaalia.

ikoni

Yhtiöjärjestyksen mukaan etuosakkeet ovat siirtokelvottomia. Etuosakkeilla ei voi käydä kauppaa.

ikoni

Osingonmaksu jatkuu, mikäli voitonjako ei vaaranna yhtiön kasvutavoitteita, taloudellista asemaa, maksukykyä tai muita velvoitteita.

ikoni

Saatat menettää sijoitetun pääomasi.

ikoni

Osinkojen verotus on sama kuin aikaisemmin.

ikoni

Etuoikeus vain kiinteään osinkoon ja purkutilanteessa etuoikeus korkeintaan etuosakkeen merkintähintaan.

Etuosakkeita on mahdollista vaihtaa A-osakkeiksi rajoitetusti

GF Money Oy järjesti 21.9.-2.10.2020 konversioannin, jossa etuosakkeita pystyi vaihtamaan A-osakkeiksi. Mahdollisista uusista konversioanneista ilmoitetaan myöhemmin.

Osakevaihto mahdollisuus

Yhtiö voi tarjota erillisissä konversioanneissa mahdollisuutta konvertoida etuosakkeet A-osakkeiksi.

Osakevaihto mahdollisuus

Etuosakkeita ei voi konvertoida A-osakkeiksi, muuten kuin konversioantien aikana.

Osakevaihto mahdollisuus

A-osakkeita on yhteensä 5 508 900 kpl.

GF A-osakkeet

Etuoikeusosakkeet

Etuoikeusosakkeet jakautuvat eri kategorioihin. Osakkeiden ominaisuudet ja eroavaisuudet on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestykseen ja kunkin osakesarjan osakeantiehtoihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

Tutustu yhtiömateriaaleihin
GF A-osakkeet

Ajankohtaista etuosakkeista

Miksi lunastukset on keskeytetty? Milloin ne jatkuvat?

Yhtiö on keskeyttänyt etuosakkeiden lunastukset toistaiseksi koronaviruspandemiasta johtuneen kasvaneen epävarmuuden vuoksi. Epävarman tilanteen kestosta ei ole toistaiseksi tietoa ja tilanne voi pitkittyä arvioitua pidemmäksi.

Lunastusten maksaminen ei olisi nykytilanteessa kassavirran kannalta järkevää eikä palvelisi velkojien ja osakkeenomistajien etua, joten ennakoivana varotoimenpiteenä yhtiö on päättänyt keskeyttää lunastukset toistaiseksi maaliskuusta 2020 lähtien.

Miksi osingonmaksu on lopetettu? Milloin se jatkuu?

Osingot on keskeytetty, koska vuoden 2020 alustavien lukujen perusteella yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja osinkojen maksua varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa voidaan maksaa ainoastaan kertyneistä voittovaroista. Koska tällä hetkellä yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja, ei yhtiö voi maksaa osinkoja. Kun yhtiölle on kertynyt jälleen voittovaroja, voidaan osingonmaksua jatkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Osingon maksaminen edellyttää myös sitä, että yhtiö on hallituksen arvion mukaisesti maksukykyinen eikä osinkojen maksu vaaranna yhtiön maksukykyä.

Jatkamme osingonmaksua, kun yhtiöllä on taas voittovaroja.

Miksi olette lopettaneet osinkojen maksamisen, mutta maksatte vierasta pääomaa pois enemmän kuin aikaisemmin?

Velkarahoituksen velvoitteet tulee hoitaa aina ennen osinkoja tai etuosakkeiden lunastuksia. Pyrimme toimillamme parantamaan vakavaraisuuttamme ja kannattavuuttamme ja siten mahdollisuuksiamme jatkaa osingonmaksua tulevaisuudessa.