A-osakkeilla on täydet osakkaan oikeudet

Yhtiön päätöksiin vaikuttaminen

A-osakkeilla on äänioikeus yhtiökokouksessa, jolloin niillä pääsee vaikuttamaan yhtiön päätöksiin ja kehitykseen.

A-osakkeet hyötyvät yhtiön arvonkehityksestä

A-osakkeilla pääsee mukaan yhtiön arvon kehitykseen ja osakkeilla voi käydä vapaasti kauppaa jälkimarkkinoilla. Aiemmin A-osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena Privanetin jälkimarkkinapaikalla, mutta Privanet joutui lopettamaan toimintansa. Yhtiö selvittää aktiivisesti uusia mahdollisuuksia jälkimarkkinapaikan järjestämiseksi.

Enemmän etuja A-osakkeilla

A-osakkeet

A-osakkeilla on äänivalta. Osakkaat pääsevät vaikuttamaan yhtiökokouksessa yhtiön kehitykseen.

A-osakkeenomistajat pääsevät osalliseksi mandolliseen arvonnousuun.

A-osakkeilla voi käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Yhtiö selvittää jatkuvasti uusia mahdollisia vaihtoehtoja jälkimarkkinapaikoiksi.

Yhtiön tavoitteena on maksaa A-osakkeille osinkoa. Voitonjako A-osakkeille ei kuitenkaan saa vaarantaa kasvutavoitteita tai muita velvoitteita, kuten esimerkiksi osingonmaksua sijoitusosakkeille.*

Saatat menettää sijoitetun pääomasi.

Osinkojen verokohtelu on sama kuin sijoitusosakkeissa.

Toissijainen oikeus osinkoon ja varojenjakoon purkutilanteessa.

Sijoitusosakkeet

Sijoitusosakkeilla ei ole äänioikeutta.

Sijoitusosakkeilla ei ole arvonnousupotentiaalia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan sijoitusosakkeet ovat siirtokelvottomia. Sijoitusosakkeilla ei voi käydä kauppaa.

Osingonmaksu jatkuu, mikäli voitonjako ei vaaranna yhtiön kasvutavoitteita, taloudellista asemaa, maksukykyä tai muita velvoitteita.

Saatat menettää sijoitetun pääomasi.

Osinkojen verotus on sama kuin aikaisemmin.

Etuoikeus vain kiinteään osinkoon ja purkutilanteessa etuoikeus korkeintaan sijoitusosakkeen merkintähintaan.

Sijoitusosakkeita on mahdollista vaihtaa A-osakkeiksi rajoitetusti

GF Money Oy järjesti 21.9.-2.10.2020 konversioannin, jossa sijoitusosakkeita pystyi vaihtamaan A-osakkeiksi. Mahdollisista uusista konversioanneista ilmoitetaan myöhemmin.

Yhtiö voi tarjota erillisissä konversioanneissa mahdollisuutta konvertoida sijoitusosakkeet A-osakkeiksi.

Sijoitusosakkeita ei voi konvertoida A-osakkeiksi, muuten kuin konversioantien aikana.

A-osakkeita on yhteensä 5 508 900 kpl.

Sijoitusosakkeet

Sijoitusosakkeet jakautuvat eri kategorioihin. Osakkeiden ominaisuudet ja eroavaisuudet on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestykseen ja kunkin osakesarjan osakeantiehtoihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

Tutustu yhtiömateriaaleihin»

Ajankohtaista sijoitusosakkeista

Miksi lunastukset on keskeytetty? Milloin ne jatkuvat?

Yhtiö on keskeyttänyt sijoitusosakkeiden lunastukset toistaiseksi koronaviruspandemiasta johtuneen kasvaneen epävarmuuden vuoksi. Epävarman tilanteen kestosta ei ole toistaiseksi tietoa ja tilanne voi pitkittyä arvioitua pidemmäksi.

Lunastusten maksaminen ei olisi nykytilanteessa kassavirran kannalta järkevää eikä palvelisi velkojien ja osakkeenomistajien etua, joten ennakoivana varotoimenpiteenä yhtiö on päättänyt keskeyttää lunastukset toistaiseksi maaliskuusta 2020 lähtien.

Miksi osingonmaksu on lopetettu? Milloin se jatkuu?

Osingot on keskeytetty, koska vuoden 2020 alustavien lukujen perusteella yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja osinkojen maksua varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa voidaan maksaa ainoastaan kertyneistä voittovaroista. Koska tällä hetkellä yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja, ei yhtiö voi maksaa osinkoja. Kun yhtiölle on kertynyt jälleen voittovaroja, voidaan osingonmaksua jatkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Osingon maksaminen edellyttää myös sitä, että yhtiö on hallituksen arvion mukaisesti maksukykyinen eikä osinkojen maksu vaaranna yhtiön maksukykyä.

Jatkamme osingonmaksua, kun yhtiöllä on taas voittovaroja.

Miksi olette lopettaneet osinkojen maksamisen, mutta maksatte vierasta pääomaa pois enemmän kuin aikaisemmin?

Velkarahoituksen velvoitteet tulee hoitaa aina ennen osinkoja tai sijoitusosakkeiden lunastuksia. Pyrimme toimillamme parantamaan vakavaraisuuttamme ja kannattavuuttamme ja siten mahdollisuuksiamme jatkaa osingonmaksua tulevaisuudessa.