Strategia ja kasvusuunnitelma

Uudet markkinat

Kartoitamme jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, sekä laajennamme toimintaamme aktiivisesti uusille kilpailukykyisille kohdemarkkinoille.

Tuoteportfolion laajentaminen

Luomme tuoteportfolioomme uusia palveluja asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Jatkuvasti kehittyvän teknologiamme ansiosta mahdollistamme palveluidemme käytön maailmanlaajuisesti, esimerkiksi Visa-luottokorttien avulla.

Mukautuminen markkinoihin

Kehitämme tuoteportfoliota maakohtaisesti ottaen huomioon paikalliset tarpeet, käytännöt ja lainsäädännön asettamat puitteet.

Yritysostot

Täydennämme liiketoimintaa yritysostoilla, joilla edesautamme markkinaosuuden kasvattamista, skaalaetujen saavuttamista sekä kansainvälisesti tunnetun brändin luomista. Koronakriisin aikana markkina-asemamme on vahvistunut ja olemme kartoittaneet useampia kiinnostavia ostokohteita.

Lyhyen aikavälin fokusalueet

Toiminnan mukauttaminen nykytilanteeseen

Keskitämme liiketoiminnan fokuksen ulkomaille ja pyrimme lisäämään Visa-luottokorttipalveluiden tarjontaa. Näillä toimilla pyrimme kohentamaan liiketoimintamme kannattavuutta.

Tehokkuuden ja kannattavuuden kohentaminen

Keskitymme ylimääräisten kulujen karsimiseen sekä vieraan pääoman rahoituksen kustannusten alentamiseen.

Vakavaraisuuden parantaminen

Keskitymme maksamaan nykyisiä velkojamme etupainotteisesti pois ja korvaamaan nykyisiä rahoitusvälineitämme edullisemmilla vaihtoehdoilla.

Huipputeknologia perustana yhtiömme liiketoiminnan kasvulle

Finanssiteknologia-alan yrityksenä tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää digitaalisia rahoituspalveluita, jotka helpottavat asiakkaidemme jokapäiväistä arkea. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme luoneet teknologiavetoisen liiketoimintamaliin, mikä on skaalautuva ja kannattava. Teknologiavetoinen yhtiö tarjoaa myös kevyen kustannusrakenteen sekä mahdollistaa nopean reagoinnin kuluttajien ja markkinaympäristön muutoksiin.

Teknologiallamme on ollut alusta asti keskeinen rooli yhtiömme kasvussa sekä vahvan kilpailuaseman saavuttamisessa. Sen avulla tavoittelemme entistä nopeampaa kasvua ja skaalautuvaa liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla.

Vastuullinen liiketoiminta strategiamme ytimessä

Liiketoimintamme ja strategiamme perustana on luoda vastuullisia rahoituspalveluita niin sijoittajille, palveluntarjoajille että yksittäisille kuluttajille. Vastuullinen liiketoiminta on myös keskeinen ehto yhtiömme pitkän aikavälin kestävälle kasvulle. Rahoituspalveluiden tarjoajana suhtaudumme vakavasti vastuullisten rahoituspalveluiden tarjoamiseen. Tämä näkyy muun muassa palveluiden läpinäkyvässä kulurakenteessa, sopimusehdoissa sekä yhteistyössämme finanssivalvonnan kanssa.