GF Moneyn Tietosuojaseloste

Me GF Moneylla (”GF”) olemme sitoutuneet suojelemaan oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme.

Tutustuthan tietosuojaselosteen huolellisesti. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kerromme tietosuojaselosteeseen tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi nostamalla ne Ajankohtaista-palstalle.

1  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

GF Money Oy
Y-tunnus: 2382033-5
Osoite: Pitkämäenkatu 11, 20250 Turku
Puhelinnumero: 09 427 05044 (pvm/mpm)
Sähköposti: asiakaspalvelu@gfmoney.com

2 Rekisterin nimi

gfmoney.com -asiakasrekisteri

3 Rekisteröityjen ryhmät

 1. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään sopimussuhde tai hän on pyrkinyt sopimussuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa esimerkiksi jättämällä yhteystietonsa verkkopalveluun; tai
 2. Henkilö on osallistunut rekisterinpitäjän markkinointikampanjaan tai tilannut uutiskirjeen.

4 Mitä henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai tuotteidemme tai palveluidemme käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Henkilötiedot, joita keräämme suoraan sinulta:

 • Perustiedot, kuten nimi, yhteystieto, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja pankkitilitiedot.
 • Yrityksen tiedot, kuten y-tunnus ja yrityksen yhteyshenkilöt tiedot.
 • Asiointitiedot, kuten asiakkuuden alkamisajankohta, tehdyt sijoitukset ja niiden statukset, sijoituksille kertyneet tuotot.
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämiseksi vaaditut tiedot, kuten tieto asiakkaan mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta ja varojen alkuperästä.
 • Kommunikointiin liittyvät tiedot, kuten digitaalisten kanaviemme kautta lähettämäsi viestit sekä sähköpostit.

Henkilötiedot, joita keräämme kolmansilta osapuolilta:

 • Tunnistamistiedot pankkien Tupas-tunnistuspalvelun kautta.
 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot viranomaisten rekistereistä, kuten väestörekisteristä ja Verohallinnon rekisteristä.

Lisäksi yhteystietoja voidaan päivittää yhteystietopalvelujen tarjoajien kautta.

5 Henkilötietojen käsittelyperusteet

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tarjota sinulle neuvontaa ja palveluita.

Sopimusvelvoitteiden tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • sijoituspalvelun tarjoaminen
 • sijoituksen hyväksyminen
 • asiakaspalvelu sopimusaikana.

Lakisääteinen velvollisuus

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista:

 • henkilöllisyyden todentaminen
 • osakasluettelon ylläpitäminen
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät toimenpiteet
 • kirjanpitosäädökset
 • viranomaisraportointi

Oikeutettu etu

Oikeutetut edut liittyvät liiketoiminnan toteuttamiseen ja hallinnointiin siten, että voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua sekä parhaan mahdollisen ja mahdollisimman turvallisen verkkosivustojemme ja palveluidemme käyttäjäkokemuksen. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. kohta 6).

Oikeutetun edun perusteella voimme esimerkiksi lähettää sinulle suoramarkkinointia vastaavista tuotteista ja palveluista. Lisäksi meillä saattaa olla sisäisistä hallinnollisista syistä johtuen oikeutettu etu siirtää konsernin sisällä henkilötietoja.

6 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Palveluun ei liity automaattista päätöksentekoa.

Verkkosivustoillamme käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa, jonka avulla saamme tietoa liikkeistäsi verkkosivustoillamme. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käytämme Google Analyticsissä IP-osoitteiden salausta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

7 Kenelle luovutamme henkilötietoja

Kolmannet osapuolet ja GF-konserniin kuuluvat yhtiöt

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Esimerkiksi sijoituksen maksaminen verkkopalvelun kautta edellyttää henkilötietojesi luovuttamista maksuvälityksen tarjoajalle.

Olemme tehneet valittujen palveluntarjoajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä puolestamme. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi sähköpostimarkkinointi- ja asiakaspalvelutyökaluja sekä ylläpito- ja palvelinpalveluita tarjoavien toimittajien (”henkilötietojen käsittelijät”) kanssa.  Käytämme ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet ja toteuttavat riittävät suojatoimet tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Lisäksi meillä saattaa olla sisäisistä hallinnollisista syistä johtuen oikeutettu etu siirtää konsernin sisällä henkilötietoja.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin sanotuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällainen tiedonsiirto on mahdollista vain, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä;
 • tietojen siirrossa käytetään EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita; tai
 • vastaanottaja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

Käytämme sähköpostitiedotteiden lähettämiseen työkalua, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kyseinen yhdysvaltalainen toimittaja on sitoutunut noudattamaan Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

8 Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Tietojen säilyttämistä säännellään muun muassa seuraavasti:

 • Rahanpesulain mukaisia tietoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen.
 • Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta.

9 Miten suojaamme henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Suojaamme henkilötietorekisteriä muun muassa seuraavin toimin:

 • rekisteri ja sen varmuuskopiot sijaitsevat suojatussa ja valvotussa laitetilassa,
 • laitteistot on suojattu palomuurilla,
 • verkkosivustoilla käytetään SSL-suojattua yhteyttä,
 • järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja
 • henkilötietorekisteriin pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus, ja heilläkin on vaitiolovelvollisuus koskien rekisterin tietoja.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä monia oikeuksia, joilla voit vaikuttaa ja saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä.

 1. Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Pyyntö tietojen tarkastamisesta tulee tehdä rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.

Oikeutta tarkastamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan tai GF -konsernin liikesalaisuuksien vuoksi.

 1. Sinulla on oikeus pyytää puutteellisen, vanhentuneen tai virheellisen tiedon korjausta. Osan tiedoista voi korjata suoraan rekisterinpitäjän verkkopalvelussa, tai voit esittää korjauspyynnön rekisterinpitäjälle kohdassa 1 kerrottuun osoitteeseen.
 2. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun etumme nojalla suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös peruuttaa sähköpostimarkkinoinnin jatkossa napsauttamalla kunkin viestin lopussa olevaa ”peruuta tilaus” -linkkiä.

Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

11 Evästeet

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä (cookies). Käyttämällä sivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tietokone, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Käytämme evästeitä:

 • verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
 • henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,
 • olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen,
 • verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja
 • tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tunniste, jolla sinusta kerätään tietoa, vaihtuu. Sinulla on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Mikäli päätät estää evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää tarjoamiamme verkkopalveluja.

12   Erimielisyyksien ratkaisu

Pyrimme ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.