13.10.2022

henrik

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous päätti yksimielisesti 12.10.2022 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouskutsussa esitetyt asiat.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestykseen lisätään yhtiökokouskutsussa esitetyt selventävät lausekkeet, jotta yhtiö voisi käynnistää yhtiöjärjestyksen mukaiset tasapuoliset etuosakkeiden lunastukset. Etuosakkeiden lunastukset toteutettaisiin erissä.

Maksuton osakeanti

Maksuttomassa osakeannissa yhtiön A-, B-, C-, D-, E- ja F-osakesarjojen osakkeiden omistajille annetaan 99 uutta kyseisen osakesarjan osaketta kutakin osakkeenomistajan omistamaa kyseisen osakesarjan osaketta kohden.

Tietoa etuosakkeiden lunastuksista

Etuosakkeiden lunastukset käynnistetään arviolta marraskuussa 2022. Jatkossa pyrimme lunastamaan etuosakkeita neljä kertaa vuodessa. Kunkin kvartaalin talouslukujen valmistuttua yhtiön hallitus arvioi huolellisesti yhtiön sen hetkistä taloustilannetta ja maksukykyä. Tämän arvion pohjalta yhtiön hallitus tekee päätöksen etuosakkeiden lunastuksesta ja lunastuksen kokonaismäärästä.

Lunastukset voidaan toteuttaa vain osakeyhtiölain edellytysten mukaisesti, eli yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa ja maksukykyä vaarantamatta.

Etuosakkeita lunastetaan omistusten suhteessa

Lunastukset toteutetaan osissa siten, että kussakin lunastuserässä lunastetaan tiettyyn hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä lunastusta vaatineilta etuosakkeiden omistajilta tasapuolisesti yhtä suuri prosentuaalinen osuus etuosakkeista.

Etuosakkeen tuottamat taloudelliset oikeudet tulevat maksuttoman suunnatun osakeannin jälkeen säilymään suhteellisesti muuttumattomina. Tämä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi yksittäisen osakkeen lunastushinta päivittyy vastaamaan muuttunutta osakemäärää, eli aiemman osakekohtaisen 500 euron lunastushinta (joka siis vastaa etuosakkeen alkuperäistä merkintähintaa) on viisi euroa. Vastaavasti osinkoa koskevassa laskukaavassa käytetään maksuttoman suunnatun osakeannin jälkeen merkintähintana päivitettyä lukua.

Osakkeiden rekisteröinti ja aikataulu

Uusien osakkeiden ja täydennetyn yhtiöjärjestyksen rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) kestää arviolta 3-4 viikkoa. Kun osakkeet on rekisteröity PRH:lle yhtiö avaa etuosakkeiden lunastusmahdollisuuden kaikille etuosakkeiden omistajille.

Tasapuolisen menettelyn johdosta aikaisemmat lunastuspyynnöt on nollattu. Tulemme tiedottamaan lunastusten avaamisesta kaikkia osakkeenomistajiamme, ja sen jälkeen kunkin osakkeenomistajan on tehtävä lunastuspyyntö omalla sijoittajasivullaan.

Aikaisempi ylimääräisen yhtiökokouksen saatekirje, jossa on tarkemmin kuvattuna päätöksen taustat.