23.11.2023

henrik

Konsernin liiketoiminnan tulos ennen veroja 1.1.–30.9.2023 oli tappiollinen -41 310,04 euroa. Tappio johtui heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja Espanjan liiketoiminnan tappiosta.

Konsernin taloudellista asemaa aikavälillä 1.1.2023–30.9.2023 kuvaavat tunnusluvut:

  • Liikevaihto: 13 995 837,17 €
  • Liikevoitto: 1 883 894,57 €
  • Tulos ennen veroja: -41 310,04 €
  • Rahoitustoiminnan saatavat: 49 837 294,66 €
  • Omavaraisuusaste: 54,69 %

Tuloslaskelma ja tase 1.1.2023–30.9.2023 (.pdf)

Päivitetyt avainluvut ja aiemmat raportit

Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Sijoitusosakkeiden osittaislunastukset

Yhtiöllä erääntyy seuraavan kolmen kuukauden aikana 2,5 miljoonaa euroa lainoja takaisinmaksettavaksi, ja lainojen uudelleenrahoitusneuvottelut ovat vielä käynnissä. Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja todennut, että yhtiön rahoitustilanne ei tällä kvartaalilla salli varojen jakoa sijoitusosakkeiden osittaisen lunastamisen muodossa. Lainanhoitokykyä ei saa vaarantaa jakamalla omia pääomia osakkeenomistajille.

Pyrimme lunastamaan sijoitusosakkeita maksukyvyn puitteissa kvartaaleittain.