17.3.2022

henrik

Yhtiö järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen 16.3.2022. Yhtiökokouksen jälkeen esitettiin yhtiön liiketoimintakatsaus. Liiketoimintakatsaus on nyt kokonaisuudessaan ladattavissa sivuiltamme.


Tavoitteet vuodelle 2022

Kehitämme liiketoimintaamme vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on keskimäärin yli 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Arvioimme GF-konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan 20–21,5 M€ ja nettotuloksen 0–1 M€. Suomen epävakaa poliittinen ilmapiiri korkokattosääntelystä ja sen muutoksista aiheuttaa epävarmuutta liiketoimintaamme myös vuonna 2022.

Konversioanti

Suunnittelemme vuoden 2022 aikana toteuttavaa konversioantia, jossa sijoitusosakkeenomistajat voivat vaihtaa osakkeensa Yhtiön äänivaltaisiksi A-osakkeiksi.

Mahdollinen listautuminen

Selvitämme mahdollisuuksia listata Yhtiön A-osakkeet vuoden 2022 aikana markkinatilanteen salliessa.

Keskitymme Ruotsin ja Espanjan markkinoihin

Olemme siirtäneet liiketoimintamme fokuksen Suomen rajojen ulkopuolelle erityisesti Ruotsiin ja Espanjaan, jossa arvioimme kasvun olevan merkittävää tulevaisuudessa. Olemme tunnistaneet kannattavia asiakassegmenttejä ja arvioimme, että kysyntä tuotteillemme on hyvä.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Katsaus vuoteen 2021

Väliaikainen 10 %:n korkokatto vaikeutti liiketoimintaamme Suomessa. Väliaikainen korkokatto poistui 1.10.2021, ja nykyinen korkokatto on 20 %. Lainsäädännön epävarmuus vaikeuttaa liiketoimintaamme Suomessa. Arvioimme Suomen liiketoiminnan olevan tappiollista myös vuonna 2022.

Liikevaihto vuoden 2020 tasolla, tappio pienentyi

Alustavien tilinpäätöslukujen perusteella vuoden 2021 liikevaihto oli 17,4 M€ ja tilikauden tappio pienentyi -2,9 M€:oon. Uusien liiketoimintojen kasvattaminen aiheutti tappioita -1,3 M€ ja saatavakannan arvioitu myynti -1,1 M€

Ruotsin liiketoimintamme kasvoi suurimmaksi

Ruotsin liiketoiminta kasvoi Suomen liiketoimintaa suuremmaksi liikevaihdolla mitattuna. Olemme tyytyväisiä Ruotsin liiketoiminnan kannattavuuteen. Suomen liikevaihto supistui vuonna 2021.

Virtuaalinen Mastercard uutena tuotteena Suomessa

Lanseerasimme vuoden 2021 aikana Suomessa Lainasto Ostosrahan, jonka yhteydessä asiakas saa käyttöönsä virtuaalisen luottokortin.