26.3.2022

henrik

Talouselämän, Kauppalehden ja Arvopaperin viime aikoina julkaisemiin artikkeleihin sekä juttujen taustalla vaikuttavan Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n blogikirjoitukseen liittyy useita epätarkkuuksia, joista keskeisimmät on syytä oikaista.

Selvyyden vuoksi toteamme, että GF Money Consumer Finance Oy on muuttanut nimensä GF Money Oy:ksi. Nimenmuutosta ei ole vielä rekisteröity, mutta käytämme tässä tiedotteessa uutta lyhyempää nimeämme.

Osingonmaksu

Sijoitusosakkeille voidaan maksaa osinkoa osakeyhtiölain ja GF Moneyn yhtiöjärjestyksen mukaan vain edellisen tilikauden voittovaroista. Lisäedellytys on, että ei osingonmaksulla saa vaarantaa yhtiön maksukykyä.

GF Money Oy:n tulokseen on vuodesta 2019 alkaen vaikuttanut kuluttajaluottojen korkokatto. Vuonna 2019 korkokatoksi asetettiin 20%. Koronapandemian alettua korkokatoksi asetettiin 10%. 1.10.2021 alkaen korkokato on taas 20%.

Tuloksentekokykyyn on vaikuttanut myös yhtiön liiketoiminnan laajentaminen Ruotsiin ja Tanskaan, sekä Espanjaan. Yksi tavoitteista liiketoiminnan laajentamisessa eri maihin on maariskin hajauttaminen, eli rajoittaa yksittäisen toimintamaan korkosääntelyn voimakasta vaikutusta yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen. Laajentuminen on edellyttänyt investointeja, jotka lyhyellä aikavälillä alentavat kannattavuutta, mutta pidemmällä aikavälillä kannattavuuden uskotaan parantuvan.

Lähinnä Suomen korkokattosääntelyn vuoksi tilikauden 2019 tulos oli, vaikkakin positiivinen, alle puolet tilikauden 2018 tuloksesta. Tilikaudelta 2019 maksettiin osinkoa sijoitusosakkeille (B–F sarja), mutta ei kantaosakkeille. Tilikauden 2020 ja 2021 tulokset olivat tappiollisia. Näin ollen yhtiöllä ei ole ollut voittovaroja, joita yhtiöjärjestyksen mukaisesti olisi voitu käyttää osingonmaksuun. Osinkoa ei ole tilikauden 2020 perusteella jaettu sijoitusosakkeille, eikä myöskään kantaosakkeille.

Kantaosakkeille on maksettu osinkoa viimeksi vuonna 2017, kun taas sijoitusosakkeille on maksettu edellisen kerran osinkoa helmikuussa 2021. Vuodesta 2016 lähtien yhtiö on maksanut sijoitusosakkeenomistajille osinkoja yhteensä 9,5 miljoonaa euroa, kun taas kantaosakkeille osinkoja on samaan aikaan maksettu yhteensä vain noin 0,6 miljoonaa euroa.

Näin ollen sijoitusosakkeiden omistajia ei ole kohdeltu huonommin kuin kantaosakkeiden omistajia.

Myös tilikausi 2021 oli alustavan tilinpäätöksen mukaan tappiollinen, eikä osingonmaksu tule olemaan mahdollista. Väliaikaisen 10% korkokaton poistuttua 1.10.2021 alkaen yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on parantunut Suomessa. Uskomme konsernin tilikauden 2022 olevan voitollinen ja toivomme voivamme jatkaa sijoitusosakkeiden lunastuksia ja osingonmaksua tulevaisuudessa.

Sijoitusosakkeiden lunastaminen

Sijoitusosakkeiden lunastaminen on osakeyhtiölain ja GF Moneyn yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollista yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa. Lisäksi lunastaminen ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä.

Yhtiön kassavarat vuoden 2020 lopussa olivat noin 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 lopussa alustavan tilinpäätöksen mukaan 1,6 miljoonaa euroa. Jo yhtiön operatiivinen toiminta edellyttää tämän suuruusluokan kassapuskuria. Lisäksi yhtiöllä erääntyy vuoden 2022 aikana lainoja maksettavaksi 7,8 miljoonalla eurolla. Näin ollen on selvää, että yhtiö ei viime vuosien aikana pystynyt, eikä tällä hetkellä pysty, lunastamaan sijoitusosakkeita.

Hyvä hallintotapa

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers, joka tarkastaa lain mukaisesti yhtiön tilit ja hallinnon. Tarkastuksissa ei ole havaittu epäasiallisia liiketoimia yhtiön lähipiirin kanssa, jollaisista Heikkilä & Co vihjailee. Muutakaan epäasiallista tarkastuksissa ei ole tullut esiin.

Yhtiön hallitus on myös hyvän hallintotavan mukaisesti hankkinut riippumattomien asianajotoimistojen, eräiden Suomen suurimmista asianajotoimistoista, neuvoja varmistaakseen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisen menettelyn varojenjakoon liittyvissä kysymyksissä. Uskomme näin ollen vahvasti, että kaikki yhtiön päätökset ovat lain mukaisia. Mikäli yhtiön päätöksiä kuitenkin riitautettaisiin, yhtiö tulee käyttämään parasta saatavilla olevaa juridiikan asiantuntemusta asian käsittelyssä. Kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti yhtiö tulee luonnollisesti vaatimaan kaikkia vaatimusten esittäjiä korvaamaan kaikki yhtiön kulut yhteisvastuullisesti riippumatta siitä, mitä vaatimusten esittäjät ovat mahdollisesti keskenään sopineet käyttämänsä asianajotoimiston palkkioiden maksamisesta.

Yhtiön tulee edelleen tiedottamaan yhtiön tuloksen ja taseen kvartaaleittain, jotta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiön taloudellista kehitystä. Lisäksi tiedotamme osakkeenomistajia erikseen tarvittaessa. Osakkeenomistajat voivat myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle yhtiökokousten yhteydessä. Edellisen yhtiökokouksen yhteydessä 16.3.2022 esitettiinkin hyviä kysymyksiä ja käytiin rakentavaa keskustelua yhtiön liiketoiminnasta. Toivomme, että myös tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa käydään aktiivista keskustelua.

Vastoin Talouselämän väitettä yhtiön suhtautuminen osakkeenomistajiin ei ole muuttunut: tavoitteena on kasvava ja kannattava liiketoiminta ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien etu. Paras tapa varmistaa osingonmaksu ja kaikkien osakkeiden arvo on jatkaa yhtiön liiketoiminnan kehittämistä kannattavasti.

GF Money Oy

Mika Pihlava

Toimitusjohtaja