24.11.2022

henrik

GF Moneyn yhtiöjärjestyksen mukainen sijoitusosakkeiden lunastus avataan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan osakkeenomistajille arviolta ensi viikolla.

Lunastusten avaamisen jälkeen lunastusaika on seitsemän (7) vuorokautta. Lunastettujen sijoitusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Lunastus suoritetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena osittaislunastuksena, koska yhtiön maksukyky ei mahdollista kaikkien sijoitusosakkeiden lunastusta. Lunastusten yhteydessä ei tulla lunastamaan kaikkia sijoitusosakkeita, vaan ainoastaan enintään yhtiön hallituksen maksukykyarvion mukaan päättämä prosentuaalinen osuus kunkin osakkeenomistajan omistamista sijoitusosakkeista.

Mikäli lunastettavaksi vaaditaan enimmäismäärää vähemmän sijoitusosakkeita, siirretään lunastukseen varatusta määrästä mahdollisesti ylijäävä osuus lunastusten suorittamiseen seuraavassa lunastustapahtumassa.

Koska yhtiöllä ei ole viimeisen vahvistetun taseen mukaisia voittovaroja, ei sijoitusosakkeille ole kertynyt osinkoa eikä osinkoa voida osakeyhtiölain pakottavien säännösten mukaisesti maksaa lunastuksen yhteydessä. Lunastusmenettelyssä on kyse osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesta omien osakkeiden hankinnasta, johon käytetään muuta yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Tiedotamme verkkosivuilla ja sähköpostilla, kun sijoitusosakkeiden lunastuspyynnön voi käydä tekemässä sijoittajaportaalissa.