24.11.2022

henrik

GF Moneyn yhtiöjärjestyksen mukainen etuoikeusosakkeiden lunastus avataan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan osakkeenomistajille arviolta ensi viikolla.

Lunastusten avaamisen jälkeen lunastusaika on seitsemän (7) vuorokautta. Lunastettujen etuoikeusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Lunastus suoritetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena osittaislunastuksena, koska yhtiön maksukyky ei mahdollista kaikkien etuoikeusosakkeiden lunastusta. Lunastusten yhteydessä ei tulla lunastamaan kaikkia etuoikeusosakkeita, vaan ainoastaan enintään yhtiön hallituksen maksukykyarvion mukaan päättämä prosentuaalinen osuus kunkin osakkeenomistajan omistamista etuoikeusosakkeista.

Mikäli lunastettavaksi vaaditaan enimmäismäärää vähemmän etuoikeusosakkeita, siirretään lunastukseen varatusta määrästä mahdollisesti ylijäävä osuus lunastusten suorittamiseen seuraavassa lunastustapahtumassa.

Koska yhtiöllä ei ole viimeisen vahvistetun taseen mukaisia voittovaroja, ei etuoikeusosakkeille ole kertynyt osinkoa eikä osinkoa voida osakeyhtiölain pakottavien säännösten mukaisesti maksaa lunastuksen yhteydessä. Lunastusmenettelyssä on kyse osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesta omien osakkeiden hankinnasta, johon käytetään muuta yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Tiedotamme verkkosivuilla ja sähköpostilla, kun etuoikeusosakkeiden lunastuspyynnön voi käydä tekemässä sijoittajaportaalissa.