1.3.2021

CSD

Väliaikainen korkokatto on vaikeuttanut liiketoimintaa Suomessa ja sen kesto voi olla ennakoitua pitkäaikaisempi, minkä johdosta kehitämme liiketoimintaamme vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Poikkeusoloista huolimatta liiketoimintamme jatkuu normaalisti jokaisessa toimintamaassamme.

Kuluttajalainojen toimintaympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi viime vuosien aikana johtuen mm. korkokattosääntelyn tiukentumisesta sekä koronaviruksen aiheuttamista väliaikaisista sääntelyistä. Toimintaympäristön muutosten takia kannattavuutemme Suomessa on heikentynyt, ja siirrämme liiketoimintamme fokusta ulkomaille, jossa on paremmat edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Olemme myös lanseeranneet Suomessa Mastercard-luottokortit alkuvuodesta 2021, millä pystymme tarjoamaan palveluitamme kannattavammin ja kattavammin.

Toimenpiteet nykytilanteessa

Kehitämme liiketoimintaamme vastaamaan uutta toimintaympäristöä.

Helmikuusta 2021 lähtien emme toistaiseksi maksa sijoitusosakkeille osinkoja tai lunasta niitä.

Olemme keskeyttäneet sijoitusosakkeiden osingonmaksun ja lunastukset toistaiseksi, koska vuoden 2020 alustavien lukujen perusteella yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja osinkojen maksua varten. Osingonmaksua jatketaan, kun yhtiöllä on voittovaroja.

Omaa pääomaa yhtiöllä on edelleen 37,6 miljoonaa euroa.

Muut toimenpiteet nykytilanteessa
Varovaisempi kanta lainakannan laadun arviointiin

Lainakannan laadun arviointi ja ennustaminen on tärkeä osa toimintaamme. Poikkeusolojen päättymisajankohdasta ei ole täyttä varmuutta ja tilanne voi pitkittyä ennakoitua pidemmäksi, mikä vaikeuttaa lainakannan laadun kehityksen arviointia. Tämän seurauksena olemme ottaneet aikaisempaa varovaisemman kannan myönnettyjen lainojen mahdollisille laadun vaihteluille. Olemme kirjanneet vuodelle 2020 luottotappiovarauksia 5,6 miljoonaa euroa. Tästä syystä tilikauden 2020 nettotulos painuu 1,8 miljoonaa euroa tappiolle. Tappiollinen nettotulos söi aiemmilta tilikausilta kertyneet voittovarat.

Henkilöstö- ja markkinointikuluja karsittu

Toimintaympäristön muutosten seurauksena olemme jo vähentäneet henkilöstö- ja markkinointikuluja. Pyrimme virtaviivaistamaan ja tehostamaan toimintaamme jatkuvasti.

Pyrkimys rahoituskustannusten karsimiseen

Pyrimme myös alentamaan rahoituskustannuksia nykytasosta, jotta mahdollisuudet palvella asiakkaita kannattavammin paranisivat.

Fokus kannattaviin tuotteisiin ja markkinoihin

Siirrämme entistä enemmän fokustamme kannattavampiin tuotteisiin ja markkinoihin. Suomessa luottokortteihin ei kohdistu vastaavanlaista korkokattosääntelyä kuin kuluttajalainoihin, joten luottokorttien toimintaympäristö on Suomessa kannattavampi, vakaampi ja ennustettavampi kuin kuluttajalainoilla. Espanjassa kuluttajalainojen markkina on suuri ja sen kasvu on ollut selkeästi suurempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Meillä on Espanjassa hyvä asema hyödyntää kasvun tuomat mahdollisuudet tehokkaasti. Arvioimme, että kannattavuutemme tulee paranemaan merkittävästi, kun Espanjan liiketoiminta sekä uudet digitaaliset Mastercard-luottokortit saadaan lanseerattua useammalle asiakkaalle.

Tavoitteet velkarahoituksen osalta

Olemme rahoittaneet toimintaamme nykyiseen korkokattotasoon suhteutettuna korkeakorkoisilla ja lyhytaikaisilla lainoilla. Pyrimme muokkaamaan rahoitusrakennettamme vastaamaan paremmin nykytilannetta ja tulemme ehdottamaan velkojille ylimääräisiä lainanlyhennyksiä sekä uusille lainoille nykyistä alhaisempaa korkotasoa.

Vaikutukset osakkeenomistajille

A-osakkeenomistajat

Kehitämme yhtiön toimintaa pitkällä aikavälillä ja pyrimme näin luomaan arvoa A-osakkeelle. A-osakkeenomistajat ovat mukana yhtiömme arvonkehityksessä. Arvioimme, että velkaantuneisuuden madaltaminen ja kannattavuuden parantaminen tulevat vaikuttamaan positiivisesti A-osakkeen arvoon. A-osake on kaupankäynnin kohteena Privanet-jälkimarkkinalla, jossa voit ostaa ja myydä A-osakkeita.

Sijoitusosakkeenomistajat

Vuodesta 2016 lähtien olemme maksaneet sijoitusosakkeille osinkoja yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa. Jatkamme osingonmaksua, kun yhtiöllä on voittovaroja.

Nykyinen korkokattoympäristö (10%) on johtanut tilanteeseen, jossa sijoitusosakkeille maksettavan osingon määrä (6-8%) on korkea suhteessa myönnettyjen kuluttajalainojen korkoon. Osinko maksetaan yhtiön tuloksesta, josta on maksettu tuloveroa 20%. Keskitymme kannattavuuden sekä vakavaraisuuden parantamiseen, mikä parantaa mahdollisuuksiamme jatkaa osingonmaksua ja lunastuksia tulevaisuudessa.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan liiketoimintasuunnitelmamme kokonaisuudessaan.

Lähivuosien liiketoimintasuunnitelma