19.8.2021

CSD

Julkaisimme sivustomme Tulokset ja raportit -sivulla tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 ensimmäisen puolivuotisjakson tuloslaskelman ja taseen. Samalla sivulla ovat nähtävillä myös päivitetyt avainluvut.

1.1.–30.6.2021 yhteenveto

  • liikevaihto 8 020 872,13 euroa
  • voitto (tappio) ennen veroja -189 134,32 euroa

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2021 (.pdf)

Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.