15.3.2023

henrik

Vuosi 2022 oli yhtiöllemme voitollinen haastavista olosuhteista huolimatta. Konsernimme tulos ennen veroja oli 602 021 euroa. Voimakas inflaatio, korkojen nousu, Ukrainan sota ja näiden seuraukset tekivät toimintaympäristöstä poikkeuksellisen.

Jatkoimme liiketoimintamme määrätietoista kehittämistä, kulujen karsimista ja vieraan pääoman takaisinmaksua. Vuoden 2022 aikana maksoimme pois vierasta pääomaa 5 791 636 euroa ja lunastimme sijoitusosakkeita 1 295 940 eurolla.

Pyrimme jatkamaan sijoitusosakkeiden lunastamista kvartaaleittain maksukykymme puitteissa myös tulevaisuudessa. Pidemmällä tähtäimellä velkojen takaisinmaksaminen parantaa yhtiön maksukykyä ja pienentää uudelleenrahoitusriskiä. Tämä puolestaan kasvattaa yhtiön mahdollisuuksia lunastaa lisää sijoitusosakkeita.

Konsernin taloudellista asemaa aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022 kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

  • Liikevaihto: 20 040 458,53 €
  • Liikevoitto: 3 644 699,50 €
  • Tulos ennen veroja: 602 021,75 €
  • Rahoitustoiminnan saatavat: 48 322 970,52 €
  • Omavaraisuusaste: 55,91 %

Tuloslaskelma ja tase 1.1.2022–31.12.2022 (.pdf)

Päivitetyt avainluvut ja aiemmat raportit

Tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Suomen liiketoimintaympäristössä luvassa muutoksia

Vuoden 2023 aikana liiketoimintaympäristömme Suomessa tulee edelleen kiristymään. Kuluttajansuojalain muutosten myötä kuluttajaluottojen korkokatto lasketaan 15 prosenttiin nykyisen 20 prosentin sijaan. Tulevan lainsäädännön puitteissa, viitekorko mukaan luettuna, kuluttajaluottojen korko ei saa olla yli 20 prosenttia. Lisäksi luottojen markkinointiin on tulossa aiempaa tiukempaa sääntelyä. Uusi lainsäädäntö tulee heikentämään liiketoimintamme kannattavuutta Suomessa, mikä korostaa muiden toimintamaidemme merkitystä konsernimme kannattavuudelle.

Vuoden 2023 aikana voimaan tulevien lakimuutosten myötä yhtiön toimintaa valvoo jatkossa Finanssivalvonta. Aikaisemmin yhtiömme toimintaa on valvonut Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

Kolmas suuri kuluttajaluottomarkkinoita koskeva muutos on positiivinen luottotietorekisteri. Se on uusi, valmisteilla oleva rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaa kuluttajaluottoyhtiölle paremmat edellytykset arvioida lainanhakijoiden maksukykyä.

Tietoa seuraavasta sijoitusosakkeiden lunastuksesta

Yhtiön hallitus on arvioinut 15.3.2023 yhtiön maksukykyä. Yhtiö tulee tämän arvion perusteella nyt lunastamaan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan sijoitusosakkeita enintään 274 796 eurolla, joka vastaa yhtä (1) prosenttia olemassa olevien sijoitusosakkeiden kokonaismäärästä.

Lunastus suoritetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena osittaislunastuksena, koska yhtiön maksukyky ei mahdollista kaikkien sijoitusosakkeiden lunastusta. Lunastusten yhteydessä ei tulla lunastamaan kaikkia sijoitusosakkeita, vaan ainoastaan enintään yhtiön hallituksen maksukykyarvion mukaan päättämä prosentuaalinen osuus kunkin osakkeenomistajan omistamista sijoitusosakkeista.

Lunastusaika on seitsemän (7) vuorokautta alkaen 24.3.2023 ja päättyen 31.3.2023.

Tiedotamme verkkosivuilla ja sähköpostilla, kun sijoitusosakkeiden lunastuspyynnön voi käydä tekemässä sijoittajaportaalissa.

Pyrimme jatkamaan sijoitusosakkeiden lunastamista kvartaaleittain maksukykymme puitteissa myös tulevaisuudessa.