28.6.2024

henrik

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja todennut, että yhtiön rahoitustilanne ei tällä hetkellä salli varojen jakoa sijoitusosakkeiden osittaisen lunastamisen muodossa.

Yhtiön hallitus arvioi jatkossakin yhtiön maksukykyä jatkuvasti ja mahdolliset osittaislunastukset toteutetaan heti maksukyvyn niin salliessa.

Konsernin tuloslaskelma ja tase julkaistaan jatkossa puolivuosittain

Yhtiö on aikaisemmin julkaissut konsernin tuloslaskelman ja taseen kvartaaleittain. Jatkossa yhtiö julkaisee kvartaaliraportoinnin sijasta tuloslaskelman ja taseen puolivuosittain.

GF Money Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

GF Money Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.6.2024. Yhtiökokous päätti yhtiökokouskutsussa esitetyt asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu (.pdf)