31.8.2022

henrik

Alkuvuonna 2022 liiketoimintamme on nauttinut myötätuulesta. Myönnettyjen luottojen määrä on jatkanut kasvuaan kaikissa toimintamaissa. Luottojen kysyntä jatkunee hyvänä myös loppuvuoden aikana. Taloudellisen asemamme kohentuminen hyödyttää kaikkia osakkeenomistajiamme.

Konsernin taloudellista asemaa aikavälillä 1.1.2022–30.6.2022 kuvaavat tunnusluvut:

  • Liikevaihto 9 843 308 €
  • Liikevoitto 2 533 859 €
  • Tulos ennen veroja 921 799 €
  • Rahoitustoiminnan saatavat 51 503 811 €
  • Omavaraisuusaste 53,66 %

Tuloslaskelma ja tase 1.1.2022–30.6.2022 (.pdf)

Päivitetyt avainluvut ja aiemmat raportit

Painopiste kansainvälisillä markkinoilla

Ruotsin liiketoiminta teki suuren osan konsernimme tuloksesta alkuvuoden 2022 aikana. Suomessa korkosääntelyn epävarmuus sumentaa lainaustoiminnan tulevaisuudennäkymiä. Liiketoiminnan painopisteen siirtäminen kansainvälisille markkinoille on ollut kannattavaa.

Kuluvana vuonna maksamme pois erääntyviä lainoja, mikä laskee rahoituskulujamme tulevaisuudessa. Tutkimme aktiivisesti uusia vaihtoehtoja rahoittaa liiketoimintaamme.

Uskomme, että liiketoimintamme kannattavuus voi kohentua yhä paremmalle tasolle tilikaudella 2023. Positiivisen kehityksen edellytyksenä on Espanjan liiketoiminnan eteneminen ennusteiden mukaisesti sekä lainsäädännön säilyminen nykyisellään kaikissa toimintamaissamme. Mahdollinen kansainvälinen talouslama voi kasvattaa lainojen kysyntää, mutta myös luottotappioiden määrää. Otamme suunnitelmissamme huomioon mahdolliseen syvempään talouslamaan liittyvän riskin liiketoiminnan kannattavuudelle.

Mikäli edellä kuvatut uhkakuvat eivät toteudu, uskomme saavuttavamme seuraavalla tilikaudella useamman miljoonan euron nettotuloksen.

Valmistautuminen sijoitusosakkeiden lunastuksiin

Sijoitusosakkeiden yhtiöjärjestyksen mukainen lunastaminen on mahdollista, mikäli lunastaminen ei vaaranna yhtiön maksukykyä ja yhtiöllä on vapaata omaa pääomaa. Osinkojen maksaminen on mahdollista, kun yhtiöllä on voittovaroja sekä maksukykyä.

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti maksamme pois erääntyviä lainojamme. Jäljelle jäävät lainat pyrimme uudelleenrahoittamaan syksyn 2022 aikana. Neuvottelut rahoittajien kanssa etenevät tällä hetkellä hyvässä hengessä.

Yhtiön maksukyvyn varmistuttua sijoitusosakkeiden lunastukset tulevat mahdollisiksi. Tavoitteenamme on lunastaa erissä kaikki sijoitusosakkeet.

Mahdollistaaksemme kaikkien osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun ja sijoitusosakkeiden nopeamman lunastamisen, suunnittelemme kaikkien osakelajiemme splittaamista (maksuton osakeanti, jossa kukin osakkeenomistaja saa maksutta uusia osakkeita samassa suhteessa) samassa suhteessa. Tämä osakkeiden splittaaminen on tekninen toimenpide eikä se vaikuta eri osakelajien oikeuksiin.

Osakkeiden splittaaminen pienempiin yksikkökokoihin on osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun edellytys, koska tällöin pystymme lunastamaan sijoitusosakkeita pieniltä ja suurilta sijoitusosakkeenomistajilta samassa suhteessa.

Osakkeiden splittauksen jälkeen aloitamme sijoitusosakkeiden lunastukset arviolta marraskuun 2022 aikana sikäli kun emme saa vaateita, jotka voisivat vaarantaa yhtiön maksukyvyn. Tällä hetkellä yhtiö ei ole saanut vaateita, jotka vaarantaisivat sijoitusosakkeiden lunastukset. Mikäli yhtiö kuitenkin saisi vaateita, joiden riskinä olisi vuosien oikeustaistelut, vaikuttaisi tämä yhtiön maksukyvyn arviointiin ja voisi estää sijoitusosakkeiden lunastusten toteuttamisen.

Tulevaisuuden näkymämme ovat muuttumassa paremmaksi. Uskomme, että kaikkien osakkeenomistajien sekä rahoittajien yhteistyöllä pystymme lunastamaan kaikki sijoitusosakkeet ja maksamaan tulevaisuudessa myös osinkoa osakkeenomistajillemme.

Tiedotamme tarkemmin sijoitusosakkeiden lunastuksista syys-lokakuun 2022 aikana.