31.3.2023

henrik

Etuoikeusosakkeiden lunastuspyyntöjen vastaanottaminen päättyy tänään 31.3.2023

GF Money Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen etuoikeusosakkeiden lunastuspyyntöjen vastaanottaminen B-, C-, D-, E-, ja F-sarjan osakkeenomistajille päättyy tänään 31.3.2023 klo 23.59.

Lunastukset toteutetaan osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kertomalla tavalla. Lunastuspyyntöjä ei voi muuttaa, peruuttaa eikä niitä voi tehdä lunastusikkunan sulkeuduttua. Yhtiö ei vastaa väärin tehdyistä, esimerkiksi liian pienistä, lunastuspyynnöistä.

Tarkistathan, että olet tehnyt lunastuspyynnön päättämällesi määrälle, kuitenkin enintään yhdelle prosentille omistamiesi etuoikeusosakkeiden määrästä.

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja tulee tämän perusteella lunastamaan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan etuoikeusosakkeita enintään 274 796 eurolla, joka vastaa yhtä (1) prosenttia olemassa olevien etuoikeusosakkeiden kokonaismäärästä.

Lunastettujen etuoikeusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Sijoittajaportaaliin pääset kirjautumaan tästä.