31.3.2023

henrik

Sijoitusosakkeiden lunastuspyyntöjen vastaanottaminen päättyy tänään 31.3.2023

GF Money Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen sijoitusosakkeiden lunastuspyyntöjen vastaanottaminen B-, C-, D-, E-, ja F-sarjan osakkeenomistajille päättyy tänään 31.3.2023 klo 23.59.

Lunastukset toteutetaan osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kertomalla tavalla. Lunastuspyyntöjä ei voi muuttaa, peruuttaa eikä niitä voi tehdä lunastusikkunan sulkeuduttua. Yhtiö ei vastaa väärin tehdyistä, esimerkiksi liian pienistä, lunastuspyynnöistä.

Tarkistathan, että olet tehnyt lunastuspyynnön päättämällesi määrälle, kuitenkin enintään yhdelle prosentille omistamiesi sijoitusosakkeiden määrästä.

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja tulee tämän perusteella lunastamaan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan sijoitusosakkeita enintään 274 796 eurolla, joka vastaa yhtä (1) prosenttia olemassa olevien sijoitusosakkeiden kokonaismäärästä.

Lunastettujen sijoitusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Sijoittajaportaaliin pääset kirjautumaan tästä.