20.5.2022

henrik

Kannattavuudessa positiivinen käänne

Lainahakemusten ja myönnettyjen luottojen määrät kääntyivät ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla selvään kasvuun kaikissa yhtiön toimintamaissa. Kannattavuudessa tapahtui käänne parempaan.

Erityisesti Ruotsin ja Tanskan yhtiöt olivat kannattavuudeltaan hyvällä tasolla. Uskomme, että konsernimme hyvä kehitys jatkuu ja saamme parannettua kannattavuuttamme vielä lisää vuoden 2022 aikana. Suomessa lainsäädännön epävarmuus sumentaa lainaustoiminnan pidemmän ajan näkymiä, ja siksi painopisteen siirtäminen kansainvälisille markkinoille on ollut järkevää.

Ennustamme, että liiketoimintamme kannattavuus kohenee yhä paremmalle tasolle vuonna 2023. Tällöin tavoittelemme jo useamman miljoonan euron nettotulosta.

Mastercard-luotot tasaisessa kasvussa

Suomessa lanseeratun Lainasto Ostosrahan luotot jatkoivat hyvässä kasvussa alkuvuoden 2022 aikana. Lainasto Ostosrahaan on liitetty virtuaalinen Mastercard maksukortti, jonka asiakas saa käyttöönsä minuuteissa korttihakemuksen hyväksymisen jälkeen. Tavoitteenamme on jatkossa tarjota maksukortteihin liitettyjä luottoja myös Ruotsissa, Tanskassa ja Espanjassa.

Espanjan liiketoiminta kehittyi liiketoimintasuun­nitelman mukaisesti

Espanjan liiketoimintamme kasvoi edelleen vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskitymme lisäämään lainanantoa olemassa oleville asiakkaillemme, panostamme tarkkaan asiakasvalintaan sekä uusien lainojen myyntiin. Lisäämme kasvuvauhtia tasaisesti vuoden 2022 aikana. Ennustamme, että Espanjan liiketoiminta kääntyy voitolliseksi loppuvuoden 2022 aikana.

”Uskon, että Espanjan liiketoiminta tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina. Espanjan kuluttajalainamarkkina on suuri, ja sen kasvu on selkeästi suurempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Meillä on hyvä asema hyödyntää kasvun tuomat mahdollisuudet tehokkaasti”, arvioi yhtiön toimitusjohtaja Mika Pihlava.

Tilikauden 1.1.–31.12.2022 Q1/2022 tuloslaskelma ja tase

Liiketoimintakatsauksessa 17.3.2022 ennustimme konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan 20–21,5 miljoonaa euroa ja nettotuloksen 0–1 miljoonaa euroa. “Kun liiketoimintamme kehitys jatkuu positiivisesti uskon, että voimme saavuttaa ennusteiden ylälaidan.”, arvioi yhtiön toimitusjohtaja Mika Pihlava.

Liikevaihto oli 4 773 154 euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 102 302 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna 19,6 %.

Q1/2022 Tuloslaskelma ja tase (.pdf)

Päivitetyt avainluvut nähtävissä Tulokset ja raportit -osiossa.

Tavoitteena aloittaa sijoitusosakkeiden lunastaminen

Maksukyvyn salliessa aloitamme sijoitusosakkeiden lunastamisen vuoden 2022 loppupuolella. Sijoitusosakkeiden yhtiöjärjestyksen mukainen lunastaminen on mahdollista, mikäli sijoitusosakkeiden lunastaminen ei vaaranna yhtiön maksukykyä ja yhtiöllä on vapaata omaa pääomaa.

A-osakkeet Euroclearin arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuutta liittää A-osakkeet Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen on askel kohti A-osakkeen listaamista. Yhtiö tiedottaa asian etenemisestä.


Tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.