3.11.2021

CSD

Väliaikaisen korkokaton poistumisella on positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen Suomessa. Olemme lisäksi saaneet uudelleenrahoitettua lokakuussa 2021 erääntyneet lainat. Yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi sijoitusosakkeiden lunastukset ja osingonmaksu pysyvät kuitenkin keskeytettyinä.

Yhtiö arvioi vuoden 2020 tilinpäätöksessään, että sen hetkiset kassavarat riittävät nykytasoisen toiminnan rahoittamiseen vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle saakka. Yhtiö on saanut uudelleenrahoitettua lokakuussa 2021 erääntyneet lainat, ja uudelleenrahoituksen maturiteetti on 12 kuukautta. Yhtiö on myös suunnitelmansa mukaisesti lyhentänyt lainojaan sijoittajille.

Toimenpiteet tuleville vuosille

Kehitämme edelleen liiketoimintaamme vastaamaan uutta toimintaympäristöä. Väliaikaisen korkokaton poistumisella on positiivinen vaikutus kannattavuuteemme Suomessa. Arvioimme kannattavuutemme parantuvan, kun Espanjan liiketoiminta sekä uudet Mastercard-luottokorttipalvelut alkavat tuottamaan positiivista kassavirtaa.

Sijoitusosakkeiden lunastus ja osingonmaksu

Yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi sijoitusosakkeille ei ole mahdollista maksaa osinkoja, eikä sijoitusosakkeiden yhtiöjärjestyksen mukainen lunastus ole mahdollista lähitulevaisuudessa.

Sijoitusosakkeet lyhyesti:

  • Yhtiöllä on sijoitusosakkeita nimellisarvoltaan noin 28 M€.
  • Vuodesta 2016 lähtien yhtiön on maksanut sijoitusosakkeenomistajille osinkoja yhteensä noin 9,5 M€.
  • Koronakriisin aikainen sääntely- ja korkokattoympäristö johtivat tilanteeseen, jossa sijoitusosakkeille maksettavan osingon määrä (6–8 %) oli korkea suhteessa myönnettyjen kuluttajalainojen korkoon. Osinko maksetaan yhtiön tuloksesta, josta on maksettu tuloveroa 20 %.

Nykytilanne:

  • Yhtiön voittovarat 6/2021 ovat -2,3 M€. Arvioimme, että liiketoiminnan tulos vuodelta 2021 tulee olemaan tappiollinen.
  • Osingonmaksu sijoitusosakkeille on mahdollista, kun yhtiölle on taas kertynyt voittovaroja ja maksukykyä.
  • Yhtiö arvioi, että sijoitusosakkeiden lunastaminen ei ole mahdollista lähivuosien aikana.

Voit lukea katsauksemme kokonaisuudessaan täältä.