10.3.2020

CSD

Julkaisimme sivustomme tulokset ja raportit -osiossa tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 ensimmäisen–neljännen kvartaalin tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävissä tulokset ja raportit -osiosta.

1.1.-31.12.2019 yhteenveto

  • liikevaihto 19 330 304,81 euroa
  • voitto ennen veroja 2 162 397,81 euroa

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.12.2019

Tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.