6.6.2019

CSD

Julkaisimme sivustomme tulokset ja raportit -osiossa tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 ensimmäisen kvartaalin tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävissä tulokset ja raportit -osiosta.

Tilikauden 2019 ensimmäisen kvartaalin voitto ennen veroja oli 1 092 760 euroa. Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto ylsi 5 499 855 euroon. 

Tammi-maaliskuu 2019 Tuloslaskelma ja tase

Tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.