30.9.2021

CSD

Kulutusluottojen kymmenen prosentin enimmäiskoron ja suoramarkkinointikiellon voimassaolo päättyy tänään. Kuluttajansuojalakia muutettiin koronaviruksen vuoksi 1.7.2020 ja väliaikainen lakimuutos sai jatkoa 1.1.2021.

Väliaikaisen korkokaton aikana kulutusluotoista on saanut periä enintään 10 prosentin korkoa. Lisäksi kulutusluottojen suoramarkkinointi on ollut kokonaan kiellettyä. Väliaikaisen korkokaton päättymisen jälkeen voimaan jää syyskuussa 2019 asetettu 20 prosentin korkokatto. Tämä korkokatto ei kuitenkaan koske ennen lain voimaantuloa tehtyjä sopimuksia.

Korkokatto ja suoramarkkinointikielto vaikeuttivat liiketoimintaa Suomessa. Olemme siirtäneet liiketoimintamme painopistettä ulkomaille, missä on paremmat edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Väliaikaisen korkokaton päättyminen parantaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä Suomessa. Tästä huolimatta tulemme tekemään tappiota tilikaudella 2021.

Sijoitusosakkeiden osingonmaksu ja niiden lunastukset pysyvät toistaiseksi keskeytettyinä

Helmikuusta 2021 lähtien emme ole maksaneet sijoitusosakkeille osinkoa. Emme myöskään lunasta sijoitusosakkeita.

Yhtiöjärjestyksen mukaan sijoitusosakkeille voidaan maksaa osinkoa ainoastaan kertyneistä voittovaroista, mikäli yhtiön maksukyky ei tästä vaarannu. Yhtiö ei ole maksanut osinkoja, koska yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja. Yhtiöllä on lisäksi erääntymässä merkittävä määrä takaisinmaksettavia lainoja loppuvuoden 2021 aikana, joiden hoitaminen on ensisijaisen tärkeää.

Osingonmaksua jatketaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti sitten, kun yhtiölle on jälleen kertynyt voittovaroja. Sijoitusosakkeiden lunastamista voidaan jatkaa, kun yhtiön rahoitus on saatu vakautettua ja yhtiöllä on taas maksukykyä.

Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Privanetin jälkimarkkinapaikalla. Privanet joutui keskeyttämään kaiken kaupankäynnin listaamattomien osakkeiden jälkimarkkinapaikallaan Finanssivalvonnan tekemän tulkinnan perusteella kesäkuussa 2021. Selvitämme aktiivisesti vaihtoehtoisia tapoja järjestää jälkimarkkina A-osakkeellemme.

Yhtiössä on käynnissä strategiatyö. Yksi strategiaamme vaikuttava asia on ollut Suomessa nyt päättyvä korkokatto. Pääsemme nyt viimeistelemään suunnitelmamme tuleville vuosille. Tiedotamme suunnitelmistamme marraskuun 2021 aikana.