23.8.2019

CSD

Julkaisimme sivustomme tulokset ja raportit -osiossa tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 ensimmäisen puolivuotisjakson tuloslaskelman ja taseen. Myös päivitetyt avainluvut ovat nähtävissä tulokset ja raportit -osiosta.

1.1.-30.6.2019 yhteenveto

  • liikevaihto 10 085 877,34 euroa
  • voitto ennen veroja 1 649 283,10 euroa

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2019

Tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.