2.4.2022

henrik

Talouselämä ja Kauppalehti julkaisivat 31.3.2022 ja 2.4.2022 sivustoillaan Taneli Koposen tekemän haastattelun yrityksemme toimitusjohtajan Mika Pihlavan kanssa. Haastattelu on nyt luettavissa kokonaisuudessaan myös sivustollamme tässä artikkelissa. Alma Media ei ole toistaiseksi julkaissut aiempaa oikaisupyyntöämme.

1. GF money -konsernin nettotulos viime vuodelta 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen? Mistä tappio johtuu? Millainen yrityksen tilanne on?

Alustavien tilinpäätöslukujen perusteella vuoden 2021 konsernin liikevaihto oli 17,4 M€ ja tilikauden tappio pienentyi -2,9 M€:oon. Omavaraisuusaste oli noin 52 %. Investoinnit uusiin liiketoimintoihin aiheuttivat tappioita -1,3 M€ ja saatavakannan arvioitu myynti -1,1 M€.

Suomessa väliaikainen kuluttajaluottojen korkokatto heikensi kannattavuutta merkittävästi. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on keskimäärin yli 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu. Arvioimme GF-konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan 20–21,5 M€ ja nettotulos voi yltää 1 M€:oon.

Vuonna 2023 tavoitellaan useamman miljoonan euron nettovoittoa. Suomessa epävarmuus korkokattosääntelyn mahdollisista muutoksista aiheuttaa epävarmuutta liiketoimintaamme myös jatkossa.

2. Sijoitusosakkeiden lunastukset on keskeytetty. Onko todennäköistä, että sijoitusosakkaat eivät saa koskaan rahojaan takaisin GF Moneysta?

Uskon, että sijoitusosakkeenomistajat tulevat saaman rahansa takaisin. Tavoitteemme on aloittaa lunastukset kuluvan vuoden aikana.

Sijoittajien tulee kuitenkin muistaa, että osakesijoittamiseen kuuluu aina myös riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

Suunnittelemme myös vuoden 2022 aikana toteuttavaa konversioantia, jossa sijoitusosakkeenomistajat voivat vaihtaa osakkeensa Yhtiön äänivaltaisiksi A-osakkeiksi ja selvitämme mahdollisuuksia listata Yhtiön A-osakkeet markkinatilanteen salliessa.

3. GF Moneyn Consumerin hallituksen jäsenille on ehdotettu palkkioita. Lainaus yhtiökokouskutsusta. ”Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.” Mistä palkkioissa on kyse?

Emme ole koskaan aikaisemmin maksaneet hallituspalkkioita. Nyt hallitukseen tuli uutta osaamista osakaskunnan ulkopuolelta. Hallituksessa on mukana myös merkittävä sijoitusosakkeiden omistaja.

Töitä hallituksella riittää paljon. Hallituksen kokoonpanon toivotaan tuovan luottamusta hallituksen toimintaan kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi.

4. Miksi hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkaa, kun yrityksen taloudellinen tilanne on heikko?

Hyvinä aikoina on helpompaa saada talkooväkeä. Huonoina aikoina vastuunkantajia ja päätöksentekijöitä on vaikeampaa saada ilmaiseksi.

5. Sijoittajien rahoja on GF Moneyn sisässä 28,7 miljoonaa euroa. Mitä rahoilla on tarkoitus tehdä?

Kaikki yhtiön oma pääoma on täysimääräisesti sidottuna liiketoimintaan. Kassavaroja oli vuodenvaihteessa noin 1,6 miljoonaa euroa.

Yritystoiminta on pitkäjänteistä toimintaa. Yhtiön toiminta on historiallisesti ollut hyvin kannattavaa. Nyt on ollut kaksi vaikeaa vuotta, mutta se ei ole syy pistää pillejä pussiin. Etenkin, kun tämä vuosi ja tulevaisuus näyttää jo positiiviselta.

6. Talouselämän haastatteleman nimettömän sijoittajan mukaan GF Moneyn tilanne näyttää ulospäin pahalta. Hän vaatii omistajia kuten Wiioa ja Kemppiä astumaan esiin. Onko realismia, että Kemppi ja Wiio kantaisivat vastuuta sijoitusosakkaiden sijoituksista?

Sijoitusosakkeiden omistajat saavat ensimmäisenä varansa kaikessa voitonjaossa. Olemme vuosien varrella maksaneet sijoitusosakkeille osinkoja 9,5 miljoonaa euroa.

A-osakkeiden omistajat saavat voitonjaossa mahdolliset tuotot vasta sijoitusosakkeenomistajien jälkeen.

Minun on vaikea nähdä perusteita, miksi kahdelta osakkeenomistajilta pyydetään varoja yhtiöön, jossa on yli tuhat osakkeenomistajaa.

7. Talouselämän haastattelussa nimettömänä esiintyvä sijoittaja pitää GF Moneyn toimintaa eettisesti ja moraalisesti arveluttavana. Mitä vastaat hänelle?

Toimimme täysin Suomen lakien mukaisesti, tavoitteena kaikkien osakkeenomistajien etu. Ongelmat ovat aiheutuneet Suomen väliaikaisesta korkokatosta ja koronan kerrannaisvaikutuksista.

Teemme täysillä töitä yhtiön menestyksen eteen ja uskon, että pystymme tulevaisuudessa lunastamaan sijoitusosakkeita ja maksamaan osinkoa.

8. GF Money Consumer Finance Oy on muuttamassa nimensä GF Money Oy:ksi. Nimenmuutosta ei ole vielä rekisteröity. Milloin muutos toteutuu?

Konsernin emoyhtiön nimi oli aikaisemmin GF Money Oyj. Koska konsernin kaikki rahoitustoiminta on nyt keskitetty GF Money Consumer Finance Oy:hyn, katsottiin että lyhyt ja ytimekäs nimi GF Money sopii parhaiten tämän yhtiön nimeksi.

Muutos toteutuu, kun PRH on käsitellyt muutokset. GF Money Consumer Finance Oy:n nimessä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2018 jälkeen.

9. Millaisia lähipiiriliiketoimia GF Moneyssa on tehty viimeisen 6 kk:n aikana?

Emme ole tehneet mitään normaaliin liiketoimintaan kuulumattomia lähipiiriliiketoimia.

Kaikki toiminta on aina ollut markkinaehtoista. Kaikki yhtiön lähipiiriliiketoimet on kerrottu tilinpäätösten liitetiedoissa ja näin tullaan toimimaan myös jatkossa.


Lisäksi GF Money kutsuu Alma Median ottamaan todenmukaiset ja ajankohtaiset kuvat yrityksen toimitiloista. Yrityksestä jutuissa käytettävät kuvat ovat otettu yrityksen entisistä toimitiloista ajalta jolloin yritys oli jo muuttanut pois tiloista, ja seuraava vuokralainen aloittanut niissä remontin.