15.6.2021

CSD

Yhtiön äänivaltaiset A-osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Privanetin jälkimarkkinapaikalla. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaiseman raportin ja finanssivalvonnan tekemän tulkinnan perusteella Privanet on joutunut toistaiseksi keskeyttämään kaupankäynnin jälkimarkkinapaikalla.

Privanet selvittää potentiaalisia vaihtoehtoja, jotta se voisi tarjota mahdollisuuden käydä kauppaa listaamattomien yhtiöiden osakkeilla.

GF Money Consumer Finance Oy selvittää tilannetta ja kartoittaa aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia kaupankäynnin jatkamiseksi.

ESMA:n raportti

Privanetin tiedote