9.4.2024

henrik

Konsernin liiketoiminnan tulos ennen veroja 1.1.–31.12.2023 oli tappiollinen -815 938,33 euroa. Tappio johtui heikentyneestä Ruotsin kruunusta, Espanjan lainavolyymin kasvatusvaiheessa olevan liiketoiminnan tappiosta sekä yhä kiristyvästä lainsäädännöstä.

Konsernin taloudellista asemaa aikavälillä 1.1.2023–31.12.2023 kuvaavat tunnusluvut:

  • Liikevaihto: 18 220 506,93 €
  • Liikevoitto: 1 388 428,05 €
  • Tulos ennen veroja: -815 938,33 €
  • Rahoitustoiminnan saatavat: 47 177 524,56 €
  • Omavaraisuusaste: 52,58 %

Tuloslaskelma ja tase 1.1.2023–31.12.2023 (.pdf)

Päivitetyt avainluvut ja aiemmat raportit

Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja. Vaikka alustavat arviot perustuvat parhaaseen näkemykseemme, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Sijoitusosakkeiden osittaislunastukset

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja todennut, että yhtiön rahoitustilanne ei tällä kvartaalilla salli omien pääomien jakoa sijoitusosakkeiden osittaisen lunastamisen muodossa. Lainanhoitokykyä ei saa vaarantaa jakamalla omia pääomia osakkeenomistajille.

Tilikauden 2023 aikana lunastimme sijoitusosakkeita 513 400 eurolla.

Yhtiöllä erääntyy seuraavien yhdeksän kuukauden aikana kolmella miljoonalla eurolla lainoja takaisinmaksettavaksi. Lainojen uudelleenrahoitusneuvottelut ovat vielä käynnissä.

Pyrimme lunastamaan sijoitusosakkeita maksukyvyn puitteissa kvartaaleittain.