24.3.2023

henrik

GF Money Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen etuoikeusosakkeiden lunastus on avattu B-, C-, D-, E-, ja F-sarjan osakkeenomistajille toistaiseksi ajalle 24.3.–31.3.2023.

Yhtiön hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä ja tulee tämän perusteella lunastamaan B-, C-, D-, E- ja F-sarjan etuoikeusosakkeita enintään 274 796 eurolla, joka vastaa yhtä (1) prosenttia olemassa olevien etuoikeusosakkeiden kokonaismäärästä.

Lunastusaika on seitsemän (7) vuorokautta alkaen 24.3.2023 ja päättyen 31.3.2023.

Lunastettujen etuoikeusosakkeiden lunastushinnat tullaan maksamaan lunastusta vaatineille osakkeenomistajille viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiselle varatun ajan päätyttyä.

Lunastukset suoritetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena osittaislunastuksena, jonka yhteydessä ei tulla lunastamaan kaikkia etuoikeusosakkeita, vaan ainoastaan enintään edellä esitetyn mukainen prosentuaalinen osuus kunkin osakkeenomistajan omistamista etuoikeusosakkeista.

Mikäli lunastettavaksi vaaditaan edellä esitettyä enimmäismäärää vähemmän etuoikeusosakkeita, siirretään lunastukseen varatusta määrästä mahdollisesti ylijäävä osuus lunastusten suorittamiseen seuraavassa lunastustapahtumassa.

Lunastuspyyntöjä ei voi muuttaa, peruuttaa eikä niitä voi tehdä lunastusikkunan sulkeuduttua. Yhtiö ei vastaa väärin tehdyistä, esimerkiksi liian pienistä, lunastuspyynnöistä.

Etuoikeusosakkeiden lunastuspyynnön voi tehdä kirjautumalla sijoittajaportaaliin ja valitsemalla vasemmasta valikosta “Lunastuspyyntö”. Sivustolla on tarkemmat ohjeet lunastusvaatimuksen suorittamiseen.