20.3.2020

CSD

Arvoisa etuosakkeenomistajamme,

Koronaviruspandemia on viime aikoina aiheuttanut täysin poikkeuksellisia toimenpiteitä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Pandemian kokonaisvaikutuksia ja kestoa on mahdotonta arvioida, mutta epävarman markkinatilanteen odotetaan jatkuvan useampia kuukausia. Tämä on omiaan aiheuttamaan taloudellista epävarmuutta sekä huolta yritysten tulevaisuudennäkymiin liittyen.

Pandemian puhjettua GF Money Consumer Finance Oy on saanut lyhyes­sä ajassa poik­keuk­sel­li­sen paljon etuosakesarjojen lunastusvaatimuksia. Kannattavan liiketoimintamallin mukaisesti GF Money Consumer Financeen sijoitetut rahat ovat kuitenkin pääosin sidottuja yhtiön taseessa olevaan lainakantaan yhtiön liiket­oiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, joten suuren lunastusmäärän täyttäminen samanaikaisesti ei olisi kassavirran kannalta järkevää eikä palvelisi velkojien ja osakkeenomistajien etua.  

Edellä esitetyillä perusteilla on odotettavissa, että yhtiön etuosakesarjoihin tulee koh­dis­tu­maan jatkossakin lunastusvaatimuksia, joiden määrää ja kestoa on mahdoton ar­vi­oida. Yhtiön tulee huolehtia ensisijaisesti vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen eh­to­jen noudattamisesta sekä osakkeenomistajien edusta, joten ennakoivana varotoimenpiteenä yhtiö on päättänyt keskeyttää lunastukset toistaiseksi. Näin takaamme myös kaikkien etuosakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun.

Keskitymme jatkossakin yhtiön, sen velkojien ja osakkeenomistajien, mukaan lukien etu­osak­kei­den omistajien edun turvaamiseen ja kehitämme liike­toi­min­taamme parhaalla mahdollisella ta­valla. Tämä edellyttää kohtuullisten kassavarojen säilyttämistä yhtiön taseessa. Osinkojen maksu etuosakkeille jatkuu yhtiöstä normaalisti.